טיפול זוגי

טיפול זוגי הינו אמצעי שנועד לסייע לזוגות המצויים בקונפליקט ואינם מסוגלים לפתור אותו בעצמם. טיפול זוגי מתקיים בהשתתפות שני בני הזוג, אם כי יתכן כי לעיתים יתקימו מפגשים עם אחד מבני הזוג במידה וקיים צורך כזה. טיפול זוגי מתקיים בהנחיית מטפל זוגי מוסמך, שיכול להיות פסיכולוג או עובד סוציאלי. מטרתו של טיפול הזוגי הינה לאפשר לבני הזוג להתבטא במקום ניטראלי במטרה להכיר טוב יותר את עצמם, את בן הזוג שלהם ואת הזוגיות שהם מקיימים יחד.

פעמים רבות מהווה טיפול זוגי כלי אחרון בטרם מחליט זוג על פרידה. טיפול זוגי יאפשר להם להבין את הבעיות שלהם ולקבל החלטה האם הם מסוגלים לתקן את הדרוש תיקון ולהמשיך כזוג, או להבין כי הגיעו למבוי סתום כזוג ועדיף להם להיפרד.

טיפול זוגי מיועד לכל זוג בכל סטטוס – זוגות נשואים, זוגות שאינם נשואים, וזוגות חד מיניים.

מהן הבעיות הנפוצות בעטיין פונים לטיפול זוגי ?

הבעיות הנפוצות בגינן בוחרים זוגות באפשרות של טיפול זוגי הינן תקשורת לקויה בין בני הזוג, חוסר סיפור רגשי מהקשר או מבן הזוג, בגידה של אחד מבני הזוג, וקונפליקטים הקשורים לגידול הילדים.

לעיתים טיפול זוגי משמש כפתרון לתחושות תסכול של אחד מבני הזוג או שניהם, או מפני שקיימות בעיות נוספות מתחת לפני השטח והן המפריעות לקיום הקשר. טיפול זוגי יכול להתאים לעיתים כאמצעי לבירור בעקבות משבר (בגידה, מוות של אדם קרוב) ולעיתים כהחלטה של אחד מבני הזוג שחש כי "כלו כל הקיצין" מבחינתנו בקשר.

כיצד מבוצע טיפול זוגי ?

טיפול זוגי מורכב משיחות עם שני בני הזוג או אחד מהם, בדומה לטיפול פרטני אצל פסיכולוג. לטיפול זוגי מביאים בני הזוג את הקשיים שלהם ואת הדברים אותם היו רוצים לשנות ולהשיג. טיפול זוגי מתחיל בדרך כלל בהערכת מצב על ידי המטפל הזוגי. כל אחד מבני הזוג יתאר את הקשר מנקודת מבטו ואת הבעיות שלדעתו קיימות בו, יתאר כיצד חש ומה הוא חווה – נתונים שישמשו את המטפל בהכרות עם הזוג. לעיתים יתארו בני הזוג קשרים קודמים שלהם ומערכות יחסים אחרות בחייהם. בסוף שלב ההערכה ישתף המטפל את הזוג במסקנותיו, וימליץ על דרכים לפתרון הבעיות ושיקום הקשר.

טיפול זוגי מאפשר לבני הזוג נקודות מבט חדשות על מצבם שיאפשרו שינוי בהרגשתם ובתקשורת ביניהם. לעיתים משמש המטפל כמגשר בין בני הזוג, כדי לפתור בעיות הנובעות מתקשורת לקויה ביניהם.

אפשרות להגיב סגורה

מאמרים נוספים מ"טיפול זוגי"