דיסקלקוליה

דיסקלקוליה הינה ליקוי למידה ספציפי למקצועות המתימטיקה, ונחשבת וריאציה של דיסלקציה. דיסקלקוליה באה לידי ביטוי בקושי לבצע פעולות אריתמטיות או מתימטיקאיות ובקושי להעריך ולתפוס זמנים וכיוונים. דיסקלקוליה אינה לקות נדירה ושכיחה בכ 5%-7% מהאוכלוסיה. דיסקלקוליה יכולה להיות נרכשת (נובעת מפגיעה מוחית) או התפתחותית – הלוקה בה סובל מהליקוי, אך אינו סובל מפגיעה מוחית.

דיסקלקוליה מאובחנת כאשר רמתו של תלמיד נמוכה מזו של בני גילו, המצויים באותה רמת השכלה כשלו ובאותה מנת משכל.

דיסקלקוליה יכולה לבוא לידי ביטוי גם בתפיסה חזותית ומרחבית, קשיי שפה, בעיה בפירוש סימנים, קשיי זכרון ועוד. הלוקה בדיסקלקוליה יתקשה גם בהבנת הנקרא, במיוחד בבעיות חשבוניות (אי יכולת להבין את מושגי הוספה, הפחתה וכו'). וכן בחוסר יכולת להעריך מרחקים, קושי רב בקריאת שעון אנלוגי, וסדר זמנים מבולבל (עבר / הווה / עתיד). לעיתים יחול גם בלבול בהתאמת שם של אדם לפניו, ובלבול בשמות של אנשים המתחילים באותה אות.

אצל אדם מבוגר, בנוסף לכל אלה, תתבטא דיסקלקוליה בקשיים כלכליים – חוסר יכולת לתכנון כלכלי, חוסר יכולת לראות תמונה תקציבית במלואה, קשיים בתשלומים ובעיה אפילו בכסף קטן – כמה לתת טיפ ? כיצד לחשב עודף ?

דיסקלקוליה מתבטאת גם בקשיים הקשורים לכיוונים ומציאתם – קושי לנווט, בלבול בין ימין ושמאל, קושי בקריאת מפה ובתכנון מסלול.

דיסקלקוליה נחשבת כליקוי הפכפך – לעיתים כמעט ואינה מורגשת, ולעיתים תופעותיה קשות ומשמעותיות, ויכולה להיות רק בתחומים מסוימים מהנזכרים לעיל.

דיסקלקוליה – כיצד מאבחנים ?

דיסקלקוליה הינה ליקוי הקשה לאבחנה, בשל דמיונו ללקויות אחרות וקשיים אחרים, דוגמת חרדת-מתימטיקה, הוראה לקויה או חוסר חיבה למקצוע שמקשה על התמודדות התלמיד עימו. עם זאת, דיסקלקוליה כאמור מתבטאת בתחומים נוספים, על פיהם ניתן לאבחן, כגון הבנת בעיה מתימטית והשלכתה על דוגמאות אחרות, קושי במניה או השוואת כמויות, קושי בהבנת זמנים, וחוסר יכולת להעריך זמן. קשיים אלה עשויים לבוא לידי ביטוי עוד בטרם כניסת הילד לבית הספר, אם כי יש להבחין בגילאים אלה בין דיסקלקוליה כליקוי לבין תפיסה חלשה של מספרים.

כיצד מטופלת דיסקלקוליה ?

דיסקלקוליה מטופלת לרוב באמצעות הוראה מתקנת ובמספר שיטות, במסגרתן הלוקים בה לומדים לפתח אמצעים אחרים להתמודדות עם תחומים מספריים ומתימטיים. לדוגמא, המחשת בעיות מתימטיות, שימוש במוסיקה כאמצעי להגברת הריכוז והזכרון, ביצוע חזרות רבות על בעיות מתימטיות, עבודה יחידנית עם מורה ועוד.

במקרים קשים יותר של דיסקלקוליה יש אפשרות למתן הקלות במבחנים ותוספת זמן לתלמיד הנבחן, ועד לפטור משיעורי מתימטיקה לתלמידים המתקשים בכך במיוחד.

אפשרות להגיב סגורה

מאמרים נוספים מ"סוגי ליקויי למידה"